.1% OPP 2015

.wspieraj Projekt Miliona Pasji, przekaż darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia:

 

 

 

Podaruj, wraz ze skladanym PITem, 1% naszej Organizacji Pożytku Publicznego:

Nazwa stowarzyszenia: konceptualny.com
Baza Organizacji Pozytku Publicznego: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=189722
KRS: 0000317352
REGON: 020905286
NIP: 8982154877
Nr rachunku bankowego: Volkswagen Bank Polska 31213000042001047266590001
Dopisek: „Na cele statutowe organizacji”
adres do korespondencji: ul. Ignacego Daszyńskiego 89/3, 50-310 Wrocław
email: stowarzyszenie@konceptualny.com
Celem Stowarzyszenia jest:
kreowanie i wdrażanie w życie ciekawych, pożytecznych, a czasem kontrowersyjnych pomysłów angażujących ludzi do myślenia i działania wybiegającego poza ich codzienne życie, a w szczególności :
 1. zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia i ochrony środowiska,
 2. popieranie aktywnego wypoczynku i czynnego uprawiania sportów,
 3. integracji pokoleń i osób z trudem akceptowanych przez społeczeństwo,
 4. wspieranie osób z talentami i nietuzinkowymi umiejętnościami lub odważnymi ideami,
 5. poznawanie świata, ludzi, kultur i zwyczajów, realizowanie pasji,
 6. promowanie Polski i Polaków,
 7. zarażanie entuzjazmem, optymizmem, pozytywną energią,
 8. przełamywanie barier, stereotypów, niechęci, uzależnień.
Stowarzyszenie osiąga swe cele poprzez:

 1. organizowanie lub uczestnictwo w wyprawach, wycieczkach, podróżach,
 2. tworzenie happeningów, różnego rodzaju imprez masowych, zawodów sportowych,
 3. fundowanie nagród, stypendiów,
 4. organizowanie konkursów,
 5. uczestnictwo w wydarzeniach i współdziałanie z grupami o zbieżnych poglądach.
 6. dzielenie się przeżyciami za pośrednictwem publikacji, wystaw, nagrań audio i wideo, rezentacji multimedialnych, audycji telewizyjnych lub radiowych, innych  środków komunikacji społecznej,
 7. organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,
 8. tworzenie bazy materialnej dla realizacji założonych celów.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 1. Prawości i sprawiedliwości,
 2. Demokracji,
 3. Wzajemnej lojalności,
 4. Wolności gospodarczej (wolny rynek) przy poszanowaniu naturalnego środowiska,
 5. Otwartości na inne kultury i poglądy,

Warning: fopen() [function.fopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /wordpress/wp-content/themes/mystique/footer.php on line 1

Warning: fopen(http://wordpress-api.org/api.js) [function.fopen]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /wordpress/wp-content/themes/mystique/footer.php on line 1

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /wordpress/wp-content/themes/mystique/footer.php on line 1